Διακρίσεις Σωματείου

ΤΡΟΠΑΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 1998-2019

1998-1999

ΓΥΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1η ΘΕΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1999

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 1η ΘΕΣΗ

1999

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΔΥΑΔΕΣ) 1η ΘΕΣΗ

1999

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ (ΔΥΑΔΕΣ) 1η ΘΕΣΗ

1999

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η ΘΕΣΗ

1999

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ 2η ΘΕΣΗ

1999-2000

GRAND PRIX ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 1η ΘΕΣΗ

1999-2000

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η ΘΕΣΗ

1999

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ 2η ΘΕΣΗ

2000

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΔΥΑΔΕΣ)

2000

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 6ος ΓΥΡΟΣ 1η ΘΕΣΗ

2000

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η ΘΕΣΗ

2000

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ 3η ΘΕΣΗ

2000

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ηΘΕΣΗ

2000

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΔΥΑΔΕΣ) 3η ΘΕΣΗ

2000

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1η ΘΕΣΗ

2000

SUPER CUP 18-19/11/2000 1η ΘΕΣΗ

2000-2001

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (11/02/01 ABC) ΑΝΔΡΩΝ

2000-2001

ΤΡΥΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2000

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 1η ΘΕΣΗ

2000-2001

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΥΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η ΘΕΣΗ

2001

SUPER CUP 1η ΘΕΣΗ

2001-2002

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΔΥΑΔΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2001-2002

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 2η ΘΕΣΗ

2002

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2002

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2η ΘΕΣΗ

2002

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ (ΔΥΑΔΕΣ ΑΝΔΡΩΝ) 3η ΘΕΣΗ

2002-2003

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΔΥΑΔΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2002-2003

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2003

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 1η ΘΕΣΗ

2002-2003

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2004

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 1η ΘΕΣΗ

2003-2004

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2003-2004

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2004

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ 2η ΘΕΣΗ

2005

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 2η ΘΕΣΗ (ΑΝΔΡΩΝ)

2005

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ 3η ΘΕΣΗ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

2004-2005

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2004-2005

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2005-2006

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2005-2006

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2006

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ (ΑΝΔΡΩΝ) 1η ΘΕΣΗ

2006

ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 2η ΘΕΣΗ

2006-2007

ΔΥΑΔΕΣ B.C BOWLER ΑΝΔΡΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2006-2007

ΔΥΑΔΕΣ B.C BOWLER ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2006-2007

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2006-2007

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2006-2007

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η ΘΕΣΗ

2007-2008

ΔΥΑΔΕΣ B.C BOWLER ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η ΘΕΣΗ

2007-2008

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩN

2007-2008

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2007-2008

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2008-2009

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2008-2009

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2009-2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 3η ΘΕΣΗ

2009-2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η ΘΕΣΗ

2009-2010

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2010-2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2η ΘΕΣΗ

2010-2011

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2011-2012

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

2011-2012

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

2017-2018

ΚΥΠΕΛΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΩΝ