ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου STRIKE B.C. αποτελείται από τους :

Πρόεδρος
Αδαμίδης Παναγιώτης
E-Mail: president@strikebc.gr

Αντιπρόεδρος
Καπετανίδου Βάσω
E-Mail: visepresident@strikebc.gr

Γενικός Γραμματέας
Ισιδώρου Μαρία
E-Mail: secretary@strikebc.gr

Ταμίας
Μπουζέγιας Σπυρίδων
E-Mail: tamias@strikebc.gr

Έφορος
Δημητριάδης Ανδρέας
E-Mail: eforos@strikebc.gr

_____________________________

Αναπλ/κό Μέλος