Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από τους :

Πρόεδρος
Αδαμίδης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος
Καπετανίδου Βάσω

Γενικός Γραμματέας
Ισιδώρου Μαρία

Ταμίας

Έφορος

_____________________________