Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από τους :

Πρόεδρος
Αδαμίδης Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος
Καπετανίδου Βάσω

Γενικός Γραμματέας
Ισιδώρου Μαρία

Ταμίας
Μπουζέγιας Σπυρίδων

Έφορος
Δημητριάδης Ανδρέας

_____________________________