Blog Detail

Άδεια Τέλεσης Εσωτερικού Πρωταθλήματος 2019/2020 από την Περιφέρεια Αττικής

20 Sep 19
strikebc
No Comments

20 Sep 19
strikebc
No Comments

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5d81d535863dfe18414bc0f9 στις 18/09/19 10:09

Θέμα: Άδεια Διεξαγωγής Αθλητικών Συναντήσεων Μπόουλινγκ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Την με αρ. πρωτ. 37419/13479 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β’/11-05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με
θέμα: «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής για τροποποίηση-
επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την με αρ. πρωτ. 127180/22-04-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης
Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.
4. Τις διατάξεις των αρθρ. 22. παρ. 1-9 και αρθρ. 54. του Ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ,
των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4326/13-05-2015 «Επείγοντα Μέτρα Για Την Αντιμετώπιση Της Βίας Στον Αθλητισμό Και Άλλες
Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 49/Α’/13-05-2015) & κυρίως την παρ.1 του άρθρου 2.
6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός Λεπτομερειών
Εφαρμογής Του Άρθρου 56Β Του Ν. 2725/1999» των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού & Αθλητισμού
στο Φ.Ε.Κ. 3568/Β’/10-10-2017.
7. Την ΑΔΑ: ΩΟΞΔΩΞ2-ΟΒΖ Άδεια Λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης Ομάδας Δ του Αντιδημάρχου Περιστερίου Αττικής,
σχετικά με την συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές για τον Αθλητικό Χώρο
Bowling της «Ρόγιαλ Μπόουλινγκ Ε.Ε.» στον Δήμο Περιστερίου, και τους περιορισμούς που τίθενται.
8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 199/17-09-2019 αίτηση του ΑΣ Τεχνικών Ρίψεων Κένταυρος (ΣΤΡΙΚΕ)
9. Το από 16/09/2019 συμφωνητικό παροχής εγκαταστάσεων μπόουλινγκ της ROYAL BOWLING E.E
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5840/17-09-2019 έγκριση αγώνων της ΕΓΟ
11. Την προκύρηξη εσωτερικού πρωταθλήματος της ΣΤΡΙΚΕ BC 2019-2020.
Αποφασίζουμε
Τη χορήγηση Αδείας Διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων μπόουλινγκ στον Α.Σ. Τεχνικών Ρίψεων Κένταυρος
(ΣΤΡΙΚΕ), για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με την Προκύρηξη Εσωτερικού Πρωταθλήματος της
ΣΤΡΙΚΕ BC από 02/10/2019 έως 30/07/2019, στον Αθλητικό Χώρο Bowling της «Ρόγιαλ Μπόουλινγκ Ε.Ε.» στον
Δήμο Περιστερίου, επί της οδού Τευθίδος αρ. 7 στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων και το
παραχωρητήριο, τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών και δίχως την παρουσία θεατών.
Για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης, κοινοποιείται αντίγραφο της Αδείας Διεξαγωγής στην
οικεία Αστυνομική Αρχή, μέσω της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η διοργανώτρια ένωση/ομοσπονδία
υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την οικεία Αστυνομική Αρχή, για οποιαδήποτε αλλαγή ημέρας και ώρας στο
αγωνιστικό πρόγραμμα.
Νέα Άδεια Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης εκδίδεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής έδρας.
Κοινοποίηση: Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
– Γ.Α.Δ.Α.
Ιωάννα Αντωνάκου
Ελληνική Δημοκρατία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 60 – Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 10564
Τηλέφωνο: 2132101390
E-mail: athl.pol@patt.gov.gr
Αθήνα:
Προς:
ΑΣ Τεχνικών Ρίψεων Κένταυρος (ΣΤΡΙΚΕ)