Category Archives: Αποτελέσματα Εσωτ. Πρωταθλήματος 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΟ

10 Jul 19
strikebc
No Comments
Ημερομηνία: 10.7.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δικαιολογητικά για αίτηση μεταγραφής αθλητών Μπόουλινγκ (15 –31 Ιουλίου 2019)Σας γνωρίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου μεταγραφής αθλητικής ιδιότητας, για το άθλημα του Μπόουλινγκ (περίοδος μεταγραφών –αποδεσμεύσεων: 15-31 Ιουλίου 2019). Σας διευκρινίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται από τους συλλόγους και όχι από τους ίδιους τους αθλητές.
Δικαιολογητικά για τις αποδεσμεύσεις:
α)Έγγραφο του σωματείου φέρον τη στρογγυλή του σφραγίδα-ονοματεπώνυμο, υπογραφές Προέδρου και Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ρητή δήλωση για την αποδέσμευση του ενδιαφερομένου, τα στοιχεία του οποίου θα αναγράφονται επί του εγγράφου (επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ και ο εξαψήφιος αριθμός της κάρτας του).
β)Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666.Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση«για αποδέσμευση»και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.
γ)Το παλαιό έντυπο του δελτίου αθλητικής ιδιότητας (πράσινο ή κίτρινο), εφόσον αυτό είχε εκδοθεί για τον ενδιαφερόμενο.
 
Δικαιολογητικά για τις μεταγραφές:
α)Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
β)Ιατρική βεβαίωση
γ)Έγγραφη συναίνεση του σωματείου που ανήκει ο αθλητής-τρια
δ)Το παλαιό έντυπο του δελτίου αθλητικής ιδιότητας (πράσινο ή κίτρινο), εφόσον αυτό είχε εκδοθεί για τον ενδιαφερόμενο
ε)Συνοδευτικό έγγραφο του σωματείου, το οποίο θα πρέπει να φέρει τα ονοματεπώνυμα και τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς επίσης και τη σφραγίδα του σωματείου.
στ)Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666.
Ως αιτιολογία κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για μεταγραφή» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.
Διευκρινίζεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή αιτήσεων αποδέσμευσης,αλλά και μεταγραφών,είναι η κατοχή κάρτας που επέχει θέση δελτίου αθλητικής ιδιότητας ,δηλαδή ο ενδιαφερόμενος οφείλει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να κατέχει ενεργή κάρτα Α’κατηγορίας.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό εγγραφών –μετεγγραφών της Ομοσπονδίας, Άρθρο 4, παράγραφος 3, Αθλητής-τρια που την τελευταία διετία (2) πριν από την υποβολή της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίστηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησης του, χωρίς την συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέρα από την έγγραφη συναίνεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, προκειμένου για ανήλικους αθλητές.Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού, Επίσημος αγώνας θεωρείται κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ή γίνεται με την έγκριση της.Σε αυτή την περίπτωση ο Αθλητής-τρια πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού πενήντα ευρώ (50,00 €) στον λογαριασμό που τηρεί η Ομοσπονδία στην ΕΤΕ ΑΕ με αριθμό 080/480776-66 και IBAN GR 7101100800000008048077666. Ως αιτιολογία
κατάθεσης στο αποδεικτικό πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του συλλόγου και η φράση «για μεταγραφή» και ονοματεπώνυμο αθλητή-τριας.Η κάρτα Α’ κατηγορίας, θα εκδοθεί από το σωματείο στο οποίο θα μεταγραφεί.

Ανακοίνωση

09 Jul 19
strikebc
No Comments

 

Χαϊδάρι 9 Ιουλίου 2019

 

Κατόπιν  των αποφάσεων της Γ.Σ (12/6/19,) το Δ.Σ ενημερώνει τα Μέλη & τους Αθλητές/τριες ότι : Η αγωνιστική έδρα του σωματείου μας μεταφέρετε στην αίθουσα του Royal στο Μπουρνάζι με την οποία έχουμε έρθει σε συνεννόηση για την τακτοποίηση όλων των θεμάτων, όπως:

  1. Αποθήκευση του αθλητικού υλικού των αθλητών/τριών μας
  2. Χώρος για το Δ.Σ, τους φωριαμούς των εγγράφων και του ιματισμού του σωματείου
  3. Συνεννόηση για την Τετάρτη ως μέρα του εσωτερικού μας Πρωταθλήματος
  4. Την τήρηση  του αγωνιστικού σχεδιασμού καθώς και των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Πρωταθλήματος από την επιχείρηση
  5. Την παροχή όλων των επάθλων του Εσωτερικού μας Πρωταθλήματος από την επιχείρηση
  6. Την μη χρέωση των Blind
  7. Προπονήσεις των Αντιπροσωπευτικών μας Ομάδων Ανδρών-Γυναικών
  8. Δημιουργία γκρουπ προπονήσεων των αθλητών/τριών μας την νέα αγωνιστική περίοδο με την επίβλεψη των κ.κ Παχούλη & Σταθάτου.
  9. Για το διάστημα μέχρι τον Σεπτέμβριο υπάρχει η προσφορά προπόνησης, από την αίθουσα, με κόστος 5€ κάθε Σ/Κ από τις 13,00 έως τις 17,00
  10. Δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, στα μέλη του σωματείου μας.

Θέλουμε  να καλωσορίσουμε, ειδικά, τα μέλη και τους αθλητές του σωματείου του Περιστερίου που μας τιμούν με την εγγραφή τους στο σωματείο μας και τους υποσχόμαστε ότι θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε το καλλίτερο αποτέλεσμα τόσο στους διαδρόμους όσο και στις μεταξύ μας σχέσεις, μαζί και με όσους & όσες ακόμη θα έρθουν στην μεγάλη αθλητική παρέα μας.

Επίσης ενημερώνουμε τους Αθλητές & τις Αθλήτριες του σωματείου μας ότι η περίοδος των αποδεσμεύσεων είναι  15/7  έως  30/7/2019

Ως εκ τούτου παρακαλούνται  όσοι  & όσες επιθυμούν την αποδέσμευση τους  να στείλουν το αίτημα της αποδέσμευσης τους  το αργότερο  μέχρι της 18/7/2019 στο  mail του σωματείου : ds@strikebc.gr για να σταλεί συγκεντρωτική  κατάσταση  στην ΕΓΟ εγκαίρως  και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Το κόστος  της αποδέσμευσης  για την ΕΓΟ  είναι 50,00€ ,καταβάλετε στο σωματείο από τον /την αιτούντα την αποδέσμευση & το σωματείο στην συνέχεια θα το καταθέσει στην ΕΓΟ.

Καμία αποδέσμευση δεν θα γίνει δεκτή αν δεν έχει καταβληθεί το κόστος  αποδέσμευσης.

Για κάθε οικονομική ενημέρωση  και  για τον τρόπο  πληρωμής των παραπάνω  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Ταμία του σωματείου κ, Μπουζέγια.

Με  εκτίμηση

Το  Δ.Σ

 

Τελικά Εσωτερικού Πρωταθλήματος

28 May 19
strikebc
No Comments

Τα ζευγάρια που προκρίθηκαν στην τελική φάση (3-6-2019):

Recap-Sheets29_2-1 Recap-Sheets29_2-2